මේ සතියේ ඔයාට ලැබෙන රස Discoun…

, , Leave a comment

මේ සතියේ ඔයාට ලැබෙන රස Discount එක🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫
ඉක්මන් කරන්න
👉👉මේක මීරිගම අවට ඔයාට delivery ගාස්තුවක් නැතුව ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්
Call or whatsapp 📞☎️0786304114
🍫👆👆👆👆👆👆👆👆👆
හැමතැනම ගන්න නැති Orginal singapore 160g චොක්ලට් එකක් කන්න ඔයාලටත් අවස්තාවක් එකක් 1200 හා චොක්ලට් 6 ලබා ගන්නා විට 20% වට්ටමක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට මේක.31/05/2023 වෙනකන් ලබා ගන්න පුළුවන් expire date 2024

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම