මේ ස්තුතිය මිරිගම රෝහලට අද …

, , Leave a comment

මේ ස්තුතිය මිරිගම රෝහලට

අද මිරිගම රෝහලට වසර විසි ගනනකට පසු ප්‍රතිකාරයක් ලබා ගැනිමට ගියා.ඇත්තටම ලොකු වෙනසක් ඉක්මනට QR එකක් සමග නම්බරයක් ලබා දුන්නා.මගේ නම්බරය පසුවි තිබුන බැවින් ආරක්ෂක නිලධාරින්ට දැනුන්දුන් පසු ඔවුන් කාරුණිකව ටික වේලාවකින් ඇතුලට යන්න දුන්නා.
වෛද්‍ය ප්‍රභාත් රණතුංග මහතා කාරුණිකව ප්‍රතිකාර ලබා දුන්නා.බේත් ගන්න පෝලිමක් නැහැ QR ඉල්ලා ඉක්මනින් බේත් දුන්නා.සතුටුයි
මිරිගම රෝහලේ සියළු කාර්ය මණ්ඩලයට ස්තුතියි

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම