මේ සේයාරුවෙන් දැක්වෙන්නේ පල්මඩ…

, , Leave a comment

මේ සේයාරුවෙන් දැක්වෙන්නේ පල්මඩ මාර්ගයේ මහ කන්ද කොටසයි. දියාල කන්ද රක්ෂිතය පාරේ එක පසකත් කොටකන්ද රක්ෂිතය අනෙත් පසත් දිස්වේ. මේ ගම්වාසීන් විසින් ග්‍රාම නිලධාරිතුමන්ගේ මෙන්ම වන සංරක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ සුද්ද පවිත්‍ර කරන්නේ පිටස්තරයන්ගෙන් එල්ලවන දැඩි පීඩාකාරි තත්ත්වයන් හමුවේ ය.
මේ ස්ථානය පිටස්තරයන්ගේ
👉 කසල බැහැර කරන භූමියකි.
👉 අබලි ද්‍ර්‍යව්‍ය ගෙනත් දමන භූමියකි
👉 මහා සත්ත්ව කරුණාවෙන් පිරි පින්වතුන් යැයි කියාගන්නා 💩 පිරිස විසඝෝර සර්පයන් අල්ලා ගෙනැවිත් පෝර මල්ල පිටින්ම දමා යන භූමියකි.
💤 බේබද්දන්ගේ සල්ලාල පොළකි
💢 කුඩු කාරයන්ගේ කුඩු හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයකි
එහෙත් ඒ හැම කටයුත්තකින්ම වන්දි ගෙවන්නේ ගම්වාසි පිරිසයි.
ගම්වාසීන්ගේ ද සීමාවන් ඉක්ම යන තැනටම දැන් කටයුතු සිදුව ඇත. සර්පයන් ගේන්නේ බලාගන අනිත්දවසේ සර්පයා බෙල්ලෝ ඔතාගන ආපසු යන්නටද ඔබට සිදුවිය හැකි ය.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම