මොටර් සයිකල් සහ ත්‍රීවීල් සදහා…

, , Leave a comment

මොටර් සයිකල් සහ ත්‍රීවීල් සදහා අඩු මිලට පුරවාපු ටයර් වගකීමක් සහිතව මීරිගමින් ඔබට දැන් මිලදී ගත හැක.

අමතන්න: 077 270 8018

ලිපිනය: 19/3,නැලිගම,මීරිගම

[#වෙළෙඳදැන්වීම්](https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%B3%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A/?__epa__=GROUP_MALL_UNIT_POPULAR_TOPIC_HASHTAG&__eps__=comet.group&__eep__=46&__gid__=26032540403)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම