මොන අර්බුද මැද්දෙත් වටිනාකම අඩ…

, , Leave a comment

මොන අර්බුද මැද්දෙත් වටිනාකම අඩු නොවී බුද්ධිමත් ආයෝජනයකට කැමති ඔබට අගනා ඉඩමක්…

තෙකලා විදුලිය

නළ ජලය

පුළුල් ප්‍රවේශ මාර්ග සහිතව ටවුන් එකේ තද තදබදයත් එක්ක ජීවත් වෙන එක එපා වෙලා ද,🥲

කොළඹ වැඩට යන්න උදේ හැරෙනවා ද ?🙄

මීරිගම නගරයයට **විනාඩි 10යි**.🤔

* කණ්ඩලම හන්දියට( 1 1/2km)යි.*

මීරිගම -අලව්ව ප්‍රධාන පාරට (25m)යි.

***කණ්ඩලම (හපුගහගෙදර) පර්චස් 15ක අගනා බිම් කොටසේ ඔයාගේ අලුත් ගෙදර හදමුද?***…………🏠👨‍👩‍👧

**CALL – 076 6086 584 / 071 8252 184** වගාවකට..

පදිංචියට..

ඉදිකිරීමකට..

වඩාත් යෝග්‍ය

නිස්කලංක පරිසරයක් සහිත

තැනිතලා බිමක පිහිටි

සින්නක්කර ඔප්පු සහිත

පර්චස් 15ක

හතරැස් හිස් ඉඩම

ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම