යක්කල බෝගමුව විස්සෙ කණුව. නුවර…

, , Leave a comment

යක්කල බෝගමුව විස්සෙ කණුව. නුවර කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පර්චස් 16 ක් සමග වර්ග අඩි 3000 ක දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් විකිනීමට ඇත. පහත මහලේ කඩ කාමර 3 ක් ගබඩා කාමරය සේවක කාමරයක් සහ කුස්සියක්. ඉහල මහලේ කාමර 5 ක් සහ සාලෙ කුස්සිය බාත් රූම් එකක්. ඉඩමෙහි පිටුපස තවත් ඉදිකිරීමකට ඉඩ ඇත. මිල ලක්ෂ 320 යි. කෝටි 4 කට වඩා වැඩි වටිනාකමක් ඇත. විමසීම් 0771139091/ 0719754816 (ගැනුම්කරුවන් පමණක් සම්බන්ද වන්න)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම