යාලුවනේ ටිකක් අඩුවට ඒත් on lin…

, , Leave a comment

යාලුවනේ ටිකක් අඩුවට ඒත් on line පාඩම් වැඩ කර ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ තියන LAP වර්ග මොනාද ?
මිලත් සදහන් කරන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම