යාලුවනේ මීරිිගම අවටින් මයියොක්…

, , Leave a comment

යාලුවනේ මීරිිගම අවටින් මයියොක්කා දඩු බතල දඩු තියෙන්නේ කා ගාවද???
(තියෙනවා දන්ඩක් 50ඒවා එපා)..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම