යාලූවනේ මගේ ගේවල් ලග වකුගඩු…

, , Leave a comment

යාලූවනේ මගේ ගේවල් ලග වකුගඩුවක් බද්ද කල අයියා කේනේකුට මුදල් මම ගේවනවා සොයා දේන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම