යුද්ධ හමුදා කදවුර අබේපුස්ස කදව…

, , Leave a comment

යුද්ධ හමුදා කදවුර අබේපුස්ස කදවුර තුල ඉදිකර ඇති හරිත පුස්කාලය 2014 වර්ෂයේදි තායිලන්තයේ පවත්වන ලද Asia Pacific Holcim Award ගෘහ නිර්මාණ තරඟාවලියේදි ලෝකඩ පදක්කම හා Global Holcim Award 2015 ජාත්‍යන්තර හොල්සිම් පදනම මගින් 2015 වර්ෂයේදි ස්විස්ටර්ලන්තයේදි පවත්වන ලද ජාත්‍යන්තර පරිසර හිතකාමි ඉදිකිරිම් තරඟාවලියේදි රිදි පදක්කම හිමිකරගන්නා ලදි. ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර ඇගයිමට ලක්වු මෙම පුස්ථකාලය සතුව, පාඨකයින්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරිම සඳහා එක් එක් විෂයන්ට අයත් පොත් 15780 ක පමණ ප්‍රමාණයක් පවති. එබැවින් මෙම පුස්තකාලයේ සාමාජිකත්වය ගම්පහ බල ප්‍රදේශයේ පාසල් දුවා දරැවන් හට සමාජිකත්වය ලබා ගත හැක

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම