යෝශිත ගිම්හාන් වන මගේ පුතා 202…

, , Leave a comment

යෝශිත ගිම්හාන් වන මගේ පුතා
2023 09 28 ( ඊයේ ) දින ලිව්මක් ලියා තියා ගෙදරින් ගොස් ඇත
ඔහු ගැන තොරතුරුක් වෙතොත් 076 90 65 828
ඉහත අංකට හෝ මීරිගම ලුක් කට් සැලුන් එකට දැනුම් දෙන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම