රජදහන ගෑස් කඩට දැන් ටිකකට කලින…

, , Leave a comment

රජදහන ගෑස් කඩට දැන් ටිකකට කලින් ගෑස් ආවා. ගෑස් එකක් ඉල්ලුවම ගමේ අයට විතරයී දෙන්නෙ කියලා බැන්න.. පිටින් එන අයට දෙන් නෑ කියලා🤬
මනුස්සයෙක්ට කතා කරන්න දන්නෙ නැති පුදුම මනුස්සයෙක්… පිනට ගෙනියන්න නෙවෙයිනෙ…
ගෑස් තියන කාලෙකවත් එතනටනම් යන් නෑ.. රජදහනෙ මිනිස්සුත් මීරිගමට ඇවිත් ගෑස් ගෙනියනවා.. මීරිගම ඉදලා රජදහනට ගියාම බ#කතා අහන්න ඕන.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම