රජදහන නිමල් කඩේට ගෑස් පැමින ඇත…

, , Leave a comment

රජදහන නිමල් කඩේට ගෑස් පැමින ඇත.මුදල් දී බිල් ලබාගත් අය පමනක් පැමිණ ගෑස් ලබා ගන්න.💚

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම