රජදහන පෙට්රල් සෙඩ් එකට යාබදව ක…

, , Leave a comment

රජදහන පෙට්රල් සෙඩ් එකට යාබදව කඩ කාමරයක් 🏪කුලී පදනම මත ලබාදීමට ඇත👍.

⭕කඩකාමරයේ ප්‍රමාණය:- පළල අඩි 10/ දිග අඩි 20👉(තව පිටුපසට 10×10 කොටසක් ඇත.එය ඔබේ අවශ්‍යතාව මත ලබාගත හැක.පහත ඡායාරූපයක් දමා ඇත )

⭕දැනට ආලේප කර ඇති වර්ණයන්ගෙන් උවද ලබාගත හැක.නැත්නම් සුදු වර්ණයෙන් ඔබට ලබාදේ.

⭕📞දුරකථන අංකය:- 0768496511. (කඩකමරය තිබෙන ස්ථානයට පැමිණ පසු ද අපව සම්බන්ද කරගත හැක.)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම