රජයේ ලියාපදිංචි Triwinplacemen…

, , Leave a comment

රජයේ ලියාපදිංචි Triwinplacement අප ආයතනය සතුව පහත පුරප්පාඩු පවතී. රැකියා ස්ථාන කොලබ ,කලුබොවිල නුගේගොඩ , මීගමුව මුදල් අයකිරීමක් නැත

මෙඩිකල් රෙඇති Medical Rep පලපුරුද්ද ඇති අයට රසායනාගාර ප්‍රවර්ධන නිලධාරී ,රැකියා ස්ථානය කලුබෝවිල , මීගමුව
වැටුප රු 150,000 වැඩි ( මුලික 55 , වාහන දීමනා 45 , අලෙවි දීමනා )

Administration / Legal Assiatant ,
Comupter sinhala & English Typing හොදින් දන්නා , legal හෝ පර්පාලන අංශයක පලපුරුද්ද ඇත්නම් වඩාත් සුදුසුයි.
8.30 – 5 වැඩ
රැකියා ස්ථානය නුගේගොඩ විජේරාම
වැටුප රු 35,000 ( මුලික 25 , දිමනා 10 )

Call center කෝල් සෙන්ටර් officer පිරිමි සහ ගැහණු ඇබෑර්තු නුගේගොඩ විජේරාමය
වැටුප රු 35,000 ( මුලික 25 , දීමනා 10 )
8.30 – 5 වැඩ , සතියට දිනක් නිවාඩු ,
දිවා ආහාරය නොමිලේ, අසීමිතව කොමශන් ලබාගැනීමේ හැකියාව

CV එක තනතුර සදහන් කර whatsup කරන්න 0773571432 / 0773322635

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම