රජයේ ලීයාපදිංචි අප Triwin Plac…

, , Leave a comment

රජයේ ලීයාපදිංචි අප Triwin Placements ආයතනයේ පහත ඇබෑර්තු පුරප්පාඩුව පවතී.මුදල් අය නොකෙරේ.මැන්පවර් නොවේ..

කාර්යාල සහායක බයික් ලයිසන් සහිත හෝ බයික් එකක් ඇති අය වැටුප රු 35,000 මරදාන.

බර වාහන රියදුරු කැන්ටර් ලොරි වැටුප රු 60,000 දක්වා වැල්ලම්පිටිය නවාතැන් පමනක් ඇත.

විදුලි කාර්මික ගොඩනැගිලි – කිරුලපන NVQ 3 ට ඉහල අවුරුදු 3 කට වැඩි පලපුරුද්ද වැටුප රු 65,000/-

ආරක්ශක සේවය කිරුලපන ආරක්ෂක අංශ විශ්‍රාමික අය වැටුප රු 50,000/- කිරුලපන අවට අය සදහා

ගොඩනැගිලි නඩත්තු අංශයට කිරුලපන NVQ හෝ පාඨමාලාවක් මේසන් වැඩ පයිප වැඩ දන්නා අයට වැටුප රු 65,000/-

කටුනායක ගුවන් තොටුපල අනුබද්ද ආයතනයකට Painter කටුනායක අවට පින්තාරුකරුවෙක් අවශ්යයි වැටුප රු 45,000 දක්වා

අමතන්න CV whatsup කරන්න 0773571432 / 0773322635

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම