රට යන අයට ආහාර වර්ග vacuum sea…

, , Leave a comment

රට යන අයට ආහාර වර්ග vacuum seal කර ගන්න තැනක් මීරිගම අවට තියෙනවා නම් විස්තර සදහන් කරන්.දුරකථන අන්කයක් දන්නවා නම් සදහන් කරන්. ස්තුතිය්

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම