රතිඤ්ඤා ඉතා පහසු මිලට දංඕවිටපා…

, , Leave a comment

රතිඤ්ඤා ඉතා පහසු මිලට දංඕවිටපාර ,හලුගම කනත්ත අසල මදූ ටේලර්ස්….

අහස් කූරක් රු15 මිටිය රු1250
තරු අහස් 1 ක් රු20 මිටිය රු1650
රතිඤ්ඤා රෝල් වරග 3 රු260,450,560
බඹර් චක්‍ර රු 10 -රු 15
චීන පටස් රු 15
කුට්ටම් රු 150
නිලා රු 140,200,250,350
බට්ටෝ රු280,50,40 මල් බට්ටෝ රු 10
බට්ටෝවැල්
විසිල් චක්‍ර
විසිල් අහස් කූරූ

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම