රවුම් පාර මීරිගම.. ටෙ.ලි.033.2…

, , Leave a comment

රවුම් පාර මීරිගම..
ටෙ.ලි.033.2275501
රාජපක්ශ මෙගා හෝම්ස්
076. 929 66 79.

අඩුම අඩු ම්ලකට රාජපක්ශ මෙගා හෝම්ස් වෙතින් ඩිලවරි පහසුකම් වසර 10ක වගකීමක් සහිතව සව් කරදීමද සිදු කෙරේ වැඩ් ව්ස්තර සදහා ඉහත ඇති නම්බ වලට කතා කර වැඩ් ව්ස්තර දැනගන්න .

තොග අවසන් වන තුරු පමනයි..🙏

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම