රාගම හා කඩවත අතර පර්චස් 25 ඉඩම…

, , Leave a comment

රාගම හා කඩවත අතර පර්චස් 25 ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට. තේවත්ත පල්ලියට ආසන්නයි. පර්චසය ලක්ෂ පහයි. නිරවුල් ඔප්පු. ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා 0773786508.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම