රාජපක්ශ මෙගා හෝම්ස් 👈 රවුම් …

, , Leave a comment

රාජපක්ශ මෙගා හෝම්ස් 👈
රවුම් පාර මීරිගම 👈
ටෙ.ලි…0332275501
ටෙ.ලි… 076 9296679

ඔබට අත් අවස්ස්‍යෙ ඍහ බාන්ඩ
සාස්තා තේක්ක ලීයෙන් සාදා නිමකල ඔනෙම ලී බාන්ඩයක් අඩුම අඩු මිලකට වසර 10ක වගකීමක්ද සහිතව ප්‍රෙරෙවාහනය නොමිලේම නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක 🙏
නිවසට බාන්ඩ රැගෙන ආ පසු මුදල් දීමේ පහසුකම්ද ඇත ….

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම