රාජපුර වෙදමැදුරේ නිෂ්පාදන ගම්ප…

, , Leave a comment

රාජපුර වෙදමැදුරේ නිෂ්පාදන ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බෙදාහැරීමේ කටයුතු සදහා රියදුරු කෙනෙක් සදහා ඇබෑර්තුවක් ඇත.මීරිගම අවටින් 0777221104

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම