රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom ව…

, , Leave a comment

රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ computer Graphic Designers (NVQ Level 4) පාඨමාලා ආරම්භය මීරිගම හා ගම්පහ Beetaacom ආයතන වල ආරම්භ කෙරේ..

🔸 මාර්තු 05 (ඉරිදා) පෙරවරු 8.30 – Beetaacom මීරිගම
🔸මාර්තු 11 (සෙනසුරාදා) පෙරවරු 8.30 – Beetaacom ගම්පහ

0706874015 whstsapp/call
033 22 74 015 විමසන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම