රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom ව…

, , Leave a comment

රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ NVQ ජාතික සහතික පත්‍ර පාඨමාලා සදහා 2023 වර්ෂයේ සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම ආරම්භ කර ඇත.
🔸 ICT Technician (NVQ Level 4)
🔸 Computer Graphic Designer (NVQ Level 4)
🔸 Computer Applications Assistant (NVQ Level 3)
මෙම සියලු NVQ පාඨමාලා සදහා පෙබරවාරි 20 වන දින දක්වා ලියාපදිංචි වන සිසුන්ට
👉 Beetaacom T-shirt නොමිලේ
👉 මෙම පාඨමාලා සදහා සුවිශේෂී පාඨමාලා ගාස්තු වට්ටම් හිමිවේ..

🔸මෙවර උසස් පෙළ විභාගය අවසන් කල සිසුන්ට මෙන්ම රැකියාවක් අපේක්ෂාවෙන් සිටින තරුණ තරුණියන්ට හා රැකියාවන්හි නියුතු වෘත්තිකයන්ට මෙම පාඨමාලා සදහා ලියාපදිංචි වීමට හැකිය.

0706874015 whstsapp /call
033 22 74 015 විමසන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම