රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom …

, , Leave a comment

රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ නව NVQ පාඨමාලා ආරම්භ කෙරේ.

NVQ Level 3 – Computer Applications Assistant
NVQ Level 4 – ICT Technician

🔸 ඔක්තෝබර් 14 (සෙනසුරාදා) පෙරවරු 8.30 ට ආරම්භ කෙරේ.

👉 ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් NVQ ජාතික සහතික පත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සුවිශේෂී පාඨමාලාවක්…
🛑 මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමට මුලික දැනුමක් අවශ්‍ය නොවන අතර වයස සිමාවන් නොමැත.

0706874015 /0332274015 විමසන්න.
🔸 දැන ට රාජ්‍ය අංශයේ රැකියා සඳහා ඉල්ලුම් කිරිමේදී මෙම පාඨමාලා හදාරා තිබීම සුවිශේෂී වේ.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම