රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom ව…

, , Leave a comment

රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලය මගින් මෙවර අ. පො. ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් සඳහා මෙන්ම උසස් පෙළ අවසන් කර ඇති සිසුන්ට NVQ නව පාඨමාලා ආරම්භ කිරිමේ සම්මන්ත්‍රණය ගම්පහ හා මීරිගම ආයතන තුළ පැවැත්විමට නියමිතය.
පසුගිය වර්ෂයන් වලදී මෙන්ම මෙවරද NVQ පරිගණක පාඨමාලා සදහා ලියාපදිංචි වන සියලුම සිසුන්ට රු. 15000 ක් වටිනා spoken English පාඨමාලා ව සදහා පූර්ණ ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා ගැනීමට හැක.
👉 ICT Technician (NVQ Level 4)
👉 Computer Graphic Designer (NVQ Level 4)
👉 Computer Applications Assistant (NVQ Level 3)
👉 Pre school Teacher Training
👉 Human Resources Management
👉 Certificate in English
විමසීම් – 0706874015 /0332274015 මීරිගම
0711455566 /0332236000 ගම්පහ Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලය..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම