රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom ව…

, , Leave a comment

රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ ICT Technician (NVQ Level 4) පාඨමාලා ව ආරම්භ කෙරේ.
මෙම පාඨමාලා ව සදහා ලියාපදිංචි වන සියලුම සිසුන්ට රු 15000 ක් වටිනා spoken English පාඨමාලා ව සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ හැදැරීමට හැක.
👉ජුනි 10 / 12 පෙ. ව 9.00 ට මීරිගම Beetaacom
ජුනි 11 / 13 පෙ. ව 9.00 ට ගම්පහ Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ සම්මන්ත්‍රණය න් පැවැත්වේ.
👉 අ. පො.ස උසස් පෙළ අවසන් කල සිසුන්ට, මෙන්ම රැකියා අපේක්ෂාවෙන් සිටින තරුණ තරුණියන්ට, වයස සිමාවන් නොමැති ව ඕනෙම අයෙකුට හැදැරීමට හැකිය.
070 68 74 015 /0332274015 මීරිගම
0711455566 /0332236000 ගම්පහ විමසීම්

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම