රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom ව…

, , Leave a comment

රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලය මගින් 2022 වසරේ නව NVQ පාඨමාලා ආරම්භ කිරිමේ සම්මන්ත්‍රණය ගම්පහ හා මීරිගම ආයතන තුළ පැවැත්විමට නියමිතය.
♦️ජුනි 10 /12 පෙරවරු 9.00 ට මීරිගම Beetaacom
♦️ජුනි 11 /13 පෙරවරු 9.00 ට ගම්පහ Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයන්හි සම්මන්ත්‍රණය න් පැවැත්වේ
🔸 පසුගිය වර්ෂයන් වලදී මෙන්ම මෙවරද NVQ පරිගණක පාඨමාලා සදහා ලියාපදිංචි වන සියලුම සිසුන්ට රු. 15000 ක් වටිනා spoken English පාඨමාලා ව සදහා පූර්ණ ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා ගැනීමට හැක.
විමසීම් – 0706874015 /0332274015

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම