රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom ව…

, , Leave a comment

රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ පෙර පාසල් ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව (NVQ Level 4) සති අන්තයේ පාඨමාලා ආරම්භ කෙරේ.
🔸 ජුනි 25 පෙරවරු 9.00 ට ගම්පහ Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ පැවැත්වේ.
👉 අභිමානවත් ගුරු වෘත්තියට පිවිසීමට අපේක්ෂිත තරුණියන්ට සුවිශේෂී වේ.
0706874015 /0332274015 විමසන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම