රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom ව…

, , Leave a comment

රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලය මගින් මෙවර අ. පො. ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් සඳහා මෙන්ම උසස් පෙළ අවසන් කර ඇති සිසුන්ට හා NVQ ජාතික සහතික පත්‍ර පාඨමාලා හැදැරීමට බලාපොරොත්තු වන සියලුම දෙනා ට 2022 වසරේ නව පාඨමාලා ආරම්භ කිරිමේ සම්මන්ත්‍රණය ගම්පහ හා මීරිගම ආයතන තුළ පැවැත්විමට නියමිතය.

පසුගිය වර්ෂයන් වලදී මෙන්ම මෙවරද NVQ පරිගණක පාඨමාලා සදහා ලියාපදිංචි වන සියලුම සිසුන්ට professional English පාඨමාලා ව සදහා පූර්ණ ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා ගැනීමට හැක.
Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ පහත NVQ පාඨමාලා හැදැරීමට හැකිය.
👉 ICT Technician (NVQ Level 4)
👉 Computer Graphic Designer (NVQ Level 4)
👉 Computer Applications Assistant (NVQ Level 3)
👉 Pre school Teacher Training
👉 Human Resources Management
👉 Certificate in English
විමසීම් – 0706874015 /0332274015 මීරිගම
0711455566 /0332236000 ගම්පහ Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලය..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම