රැකියා අවස්තා Electronic Techn…

, , Leave a comment

රැකියා අවස්තා
Electronic Technician
Furniture Fitters
Machine Operaters
මාසික ඉපයීම රු. 50000 ට නොවැඩි.
ආහාර හා නවතැන් නොමිලේ.
අයදුම් පත යොමුකරන්න.

[email protected]

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම