රැකියා අවස්ථා I O C පිරවුම්…

, , Leave a comment

රැකියා අවස්ථා

I O C පිරවුම්හල මීරිගම

පහත සදහන් රැකියා පුරප්පාඩු කිහිපයක් අප ආයතනයේ පවතින අතර ග්‍රාම නිලදාරී පදිංචි සහතිකය , චරිත සහතිකය සහ පොලිස් නිෂ්කාශන සහතිකය අනිවාර්ය වන අතර

සියලු වැඩි විස්තර සදහා පැමිණ විමසන්න

1) Pump attendants/ ඉන්ධන පොම්ප සේවකයන් – 02
පුහුණ / නුපුහුණු
වැටුප රැ 30000 /- සිට 60000/- දක්වා
සේවා කාලය – පැය 24 වැඩමුර දිනක් හැර දිනක්
2023/11/06 සදුදා දින උදැසන 10 සිට 12 දක්වා පැමිණ විමසන්න

2) office assistant-female
Salary 20000/- ~ 25000/-
Work time 7am to 5.30pm
Sunday or Saturday off which one convenient
Minimum qualification GCE O/L
Walk in interview On monday 2023/11/06- 8am to 10am

2023/11/04- 10am

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම