රැකියා ඇබැර්තු EPF ETF සහිතයි…

, , Leave a comment

රැකියා ඇබැර්තු EPF ETF සහිතයි මුදල් අයකිරීමක් නැත

අපනයන සමාගමට අයත් කුලියාපිටිය පොල් වත්තකට
රැකියාව : වගා කම්කරු වගා අත්දැකීම් සහිත වයස 40 ට වැඩි අය
ස්ථානය : කුලියාපිටිය
වැටුප : රු40,000 ක වැටුපක් නවාතැන් කැම සමග ඉරිදා පෝය නිවාඩු
Call 0773571432 / 0773322635

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම