රැකියා ඇබෑර්තු මීරිගම අවටින් …

, , Leave a comment

රැකියා ඇබෑර්තු මීරිගම අවටින්

* තත්ව පරීක්ෂක ඇගලුම් (quality supervisor)
* සාම්පල් ඔපරේටර්

පළපුරුද්ද සමග..

ඉහළ වැටුප්.

දුරකතන – 0705231757

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම