රැකියා ඇබෑර්තු … 🔘නිශ්පාදන…

, , Leave a comment

රැකියා ඇබෑර්තු …

🔘නිශ්පාදන සහයක(පුහුණු /නුපුහුනු ) ( Production Helper) පලපුරුද්ද අවශ්‍ය නැත.

🔘නිශ්පාදන සුපරීක්ශක (Production Supervisor )පලපුරුද්ද සහිත

🔘E-Jet X600 ප්‍රින්ටින් මැශින් ක්‍රියාකරු

🔘වෑද්දුම්කරුවන් (Welders) පලපුරුද්ද සහිත

🔘ඉලෙක්‍රීශියන්(Electrician )පලපුරුද්ද සහිත

සියලු අංශයන් සදහා බදවා ගැනීම් අදාල එක් එක් අංශයන් සදහා වැටුප් වෙනස් වේ.

සැ.යු.ගාස්තු අයකිරීම් නොමැත.
0760211341

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම