රැකියා පුරප්පාඩු මසකට වැඩ දින…

, , Leave a comment

රැකියා පුරප්පාඩු
මසකට වැඩ දින 15

වැටුප Rs 30000 සිට ඉහලට
(මුලික වැටුප + පැමිණීමේ දීමනාව + වැඩ මත කොමිස් මුදල් )
E T F සහ E P F හිමිය

මීරිගම අප IOC පිරවුම්හලෙහි පොම්පකරුවන් ලෙස නව සේවක මඩුල්ලක් දැන් බදවා ගැනේ

පැය 24 වැඩ දින 15 සදහා ඉහත වැටුප හිමිවන අතර අතිරේක දින සදහා වෙන් වෙන ලෙස වැටුප් හිමිමේ

නවතන් පහසුකම් සහිතයි. මුලික සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ .

හැදුනුම්පත් පිටපත, ග්‍රරාමසේවා සහතිකය සහ පොලිස් නිෂ්කාශන වාර්තාව පමණක් අවශ්‍ය වේ

උදැසන 8.30 සිට 10 දක්වා කාලය තුල පැමිණ විමසන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම