රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් විකිණීමට …

, , Leave a comment

රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් විකිණීමට ඇත.
වර්ගය – ඉනොවෙක්ස් (Innovex)
ප්‍රමාණය – අගල් 32
වගකීම – වසර 03
විකුණන මිල ප්‍රමාණය – රු.55,000 (මිල ගණන් කතා කර ගැනීමෙන් අඩු කර ගැනීමට පුළුවන)
වගකීමේ සහතිකයක් ඇත.
ස්ථානය – මීරිගම
අමතන්න – 077 599 0764

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම