ලක්ෂ 40ට අඩු ඉඩමක් හෝ නිවසක් ස…

, , Leave a comment

ලක්ෂ 40ට අඩු ඉඩමක් හෝ නිවසක් සහිත ඉඩමක් අවශයයි. සින්නක්කර ඔප්පු විය යුතුයි. ගැටළු කිඩිවක් නැත්තන් දින 2න් 3න් මිළදි ගනු ලැබේ.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම