ලස්සනට සෙල්ෆි ගන්න නන්ගිලාට, ම…

, , Leave a comment

ලස්සනට සෙල්ෆි ගන්න නන්ගිලාට, මල්ලිලාට, අක්කලාට, අයියලාට, ඇන්ටිලාට ගෙනවා සුපිරි සෙල්ෆි ස්ටික් එකක්. Philips Selfie Stick 😍😍

Philips Selfie Sticks now available at Sam’s Deals Mart for the lowest price in Sri Lanka with the best warranty and aftersales support. Grab your now!

#Philips #selfiestick #highquality #offers #gifts #srilanka #samsdealsmart

We accept Bank transfers /Paynooer only 💸

We deliver island-wide 🚚

To place your order, please send us a message or WhatsApp us on 074 366 0625

Mirigama, Sri Lanka

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම