ලාෆ් ගෑස්..(කහ සිලිංඩරය) තිබේ….

, , Leave a comment

ලාෆ් ගෑස්..(කහ සිලිංඩරය)
තිබේ..
ස්ථානය:-අඹේපුස්ස තැපැල් කාර්යාලය අසලින් මොට්ටෑවත්තට යන මාර්ගයේ මීටර් 120 පමණ දුරින් දකුණු පැත්තේ ..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම