**ලිපිකරුවන්** **අත්තනගලේ පිහ…

, , Leave a comment

**ලිපිකරුවන්**

**අත්තනගලේ පිහිටි ආයතනයක් සදහා කාර්‍යාල ලිපිකරුවන්(පිරිමි) **බදවාගනු ලැබේ.(අත්තනගල්ල අවට ප්‍රදේශවලින් සළකා බැලේ)

ü Microsoft Excel/Word මගින් වැඩ කිරිමේ හැකියාවක් තිබිය යුතුය

ü වයස අවුරුදු 20-30අතර

Ø වැටුප රු 30000-35000 අතර

Ø ආහාර නොමිලේ සැපයේ.

Ø EPF/ETF හිමි වේ.

ඔබත් ඉහත සුදුසුකම් සපිරුනු කෙනෙක්නම් පහත දුරකතන අංක වලට කතාකරන්න.

**0332283657**

**0777931880**

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම