ලීටර් 1000 ක අලුත්ම ෆයිබර් වතු…

, , Leave a comment

ලීටර් 1000 ක අලුත්ම ෆයිබර් වතුර ටැංකියක්
විකිණීමට ඇත.
No. 21, Danowita Rd, Mirigama.
call – 0777 63 19 63

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම