ලීටර් 2000 ක ධාරිතාවක් ඇති වතු…

, , Leave a comment

ලීටර් 2000 ක ධාරිතාවක් ඇති වතුර ටැංකියක් විකිණීමට ඇත.
මීරිගම
072-3348495

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම