ලොලුවගොඩ කන්ඩලම මදුරුපිටිය අවට…

, , Leave a comment

ලොලුවගොඩ කන්ඩලම මදුරුපිටිය අවටින් ලක්ෂ 8/9කට ඉඩමක් අවශ්‍යයි ..කුඩා නිවසක් සහිතනම් ලක්ෂ 12ක් වගේ උනාට කමක් නෑ..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම