(ලොලුවාගොඩත් – නිට්ටඹුවත්) අතර…

, , Leave a comment

(ලොලුවාගොඩත් – නිට්ටඹුවත්) අතර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා ඉඩමක් සමග අංගසම්පූර්ණ නිවසක් ඉක්මනින් අවශ්‍ය කර ඇත.
( ලොලුවාගොඩ , විල්වත්ත , මීරිගම හා නිට්ටඹුව )

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම