ලොලුවාගොඩ කැමිලස්වත්තෙ පර්චස් …

, , Leave a comment

ලොලුවාගොඩ කැමිලස්වත්තෙ පර්චස් 38ක ඉඩමක් සහ අඩක් නිමකල මෙම නිවස විකිණීමට ඇත.ප්‍රධාන පරට 200m ක් ඇතුලට වෙන්න පිහිටා ඇත.ඉඩමේ පොල් ගස් 11ක් ඇත. විදුලිය ලබා ගෙන ඇත.ලිදක් ඇත.
0767052799

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම