ලොලුවාගොඩ , මැල්වත්ත ප්‍රදාන …

, , Leave a comment

ලොලුවාගොඩ , මැල්වත්ත ප්‍රදාන පාරේ සිට 500 m , කුරුණෑගල අදි වේගයට විනාඩි 10 , පර් 21 සමඟ අන්ග සම්පුර්ණ නිවස විකිණීමට ඇත. විමසන්න 0765260643

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම