ලෝලුවාගොඩ දම්රෝ එකේ සේවය කරන ද…

, , Leave a comment

ලෝලුවාගොඩ දම්රෝ එකේ සේවය කරන දෙදෙනකුට නවාතැන් ගැනීමට හැකි ඇනෙක්සියක් සොයාගැනීමට උදව්වක් කරන්න.මීරිගම ,ලෝලුවාගොඩ අවටින් ,ප්‍රදාන මාර්ගයේ නම් ඉතා හොදයි.මගේ හිත්වත් දෙදෙනකුට නිසා ඔබගේ තොරතුරු සමඟ 0771849185 ට කතා කර තොරතුරු දන්වන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම