ලෝලුවාගොඩ සිල්වමිල් ආයතනය මගින…

, , Leave a comment

ලෝලුවාගොඩ සිල්වමිල් ආයතනය මගින් ගෙවතු වගා වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇති අතර ඒ අනුව අද දින ලෝලුවාගොඩ ප්‍රදේශයේ නිවෙස්වලට පැමිණ ගෙවතු පරීක්ෂා කර බලා බීජ රැසක් අඩංගු කට්ටලයක් නොමිලේ ලබා දීමට කටයුතු කළා. නැවත ප්‍රගතිය පරීක්ෂා කිරීමට පැමිණෙන බවද දන්වා සිටියා.ඉතා අගනා සමාජ සේවා කටයුත්තක් ලෙස ඉටු කරන මෙම ප්‍රජා සත්කාරයට ස්තූතියි. !!

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම