වගාවක් සදහා මේ විදියට fertigat…

, , Leave a comment

වගාවක් සදහා මේ විදියට fertigation system දාලා හදන අය ආයතන තියන්වද මීරිගම?නැත්නම් මේ විදියට හදන්න දන්න අය ඉන්නවද?ඒ පිලිබදව දැනුම ඇති අය?ඉක්මනින් මේ වගේ එකක් හදාගන්න ඕන.help me

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම